PRIDOBITEV CERTIFIKATA

Certifikat starodobnika  lahko pridobi vozilo, izdelano pred več kot 30 leti, ohranjeno in vzdrževano v zgodovinsko pravilnem stanju in za katerega skrbi oseba ali organizacija zaradi njegovega zgodovinskega in
tehniškega pomena, ga pa ne uporablja za vsakodnevni prevoz.«

Kot vozilo, ki se ne uporablja za vsakodnevni prevoz, se razume tisti starodobnik, katerega lastnik uporablja v jubiteljske namene. Za vsakodnevne prevoze pa sam poseduje drugo registrirano (sodobno) vozilo.

Potrdilo o statusu mladodobnika lahko pridobi vozilo, ohranjeno in vzdrževano v zgodovinsko pravilnem stanju in je staro med 20 in 30 let, lastnik pa z njim ne naredi več kot 5000 km letno.

Vse informacije o pridobitvi certifikata za vaš posamezen primer lahko pridobite na telefonski številki 051 688 880 ali dejan@sigas.si

Podrobnejši opis glede pridobitve certifikata starodobnika oz. potrdila o statusu mladodobnika:

Ministrstvo za promet, sektor za vozila, v »Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil« (Ur.l. RS štev. 30/04, štev. 17/07) določa, da mora lastnik vozila za podelitev statusa starodobnega vozila pridobiti in predložiti Pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje istovetnosti in stanja vozila, ki ugotavlja skladnost in istovetnost vozila, tudi »POROČILO o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila« in »Zapisnik o oceni starodobnega vozila«. POROČILO in ZAPISNIK izda organizacija za starodobna vozila, ki je članica mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA.

Zveza SVS, ki je uradni predstavnik organizacije FIVA v Sloveniji z nazivom FIVA ANF (Authoritee Nationale FIVA), je torej pooblaščena za podeljevanje »POROČILA o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila« in »ZAPISNIKA o ocenitvi«, tistim vozilom, ki izpolnjujejo pogoje po Pravilniku.

POROČILO in ZAPISNIK je potrebno pridobiti za naslednja starodobna vozila:
Za vozila, ki se prvič registrirajo v Sloveniji (nakup ali uvoz iz tujine),
Za vozila, ki so že registrirana v Sloveniji in v evidencah še nimajo vpisanega statusa starodobnega vozila,
Za vozila, ki so bila v Sloveniji že pred letom 2004 a zanje ne obstajajo dokumenti o registraciji ali nakupu (lastnik mora pridobiti izjavo o lastništvu na osnovi Stvarno pravnega zakonika pri Upravni enoti R Slovenije).
Postopek za izdajo je enak kot postopek za izdajo Izkaznice o starodobnem vozilu SVS:
kandidat poda zahtevek na društvo Hrast v obliki Evidenčnega lista (glej spodaj), na katerega pripiše, da poleg Izkaznice o starodobnem vozilu SVS potrebuje tudi POROČILO (na dnu obrazca),
sledi ogled in ocenitev vozila, ki ga opravi Tehnični komisar Zveze SVS.

Tehnični komisar  dostavi celotno dokumentacijo o vozilu predsedniku Tehnične komisije Zveze SVS,
po preveritvi podatkov in če vozilo izpolnjuje pogoje, izda Tehnična komisija POROČILO, katerega vrne v društvo, ki je zanj zaprosilo.
Tehnični komisar društva preda kandidatu original POROČILO in kopijo Evidenčnega lista. Kandidat navedeno dokumentacijo skupaj z eno sliko vozila, preda pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje istovetnosti.

Skupaj z izdajo POROČILO, bo za vse člane društev Zveze SVS, istočasno izdana tudi »Izkaznica o starodobnem vozilu SVS«. V kolikor pa lastnik že veljavne Izkaznice o starodobnem vozilu SVS potrebuje tudi POROČILO, lahko zanj zaprosi preko svojega društva, kjer POROČILO dobi brezplačno.

Za tiste kandidate, ki še niso člani enega od društev Zveze SVS, bo Zveza SVS izdala POROČILO in ob tem istočasno tudi pravico do naknadne brezplačne izdaje Izkaznice o starodobnem vozilu SVS po kandidatovi včlanitvi v enega od društev Zveze SVS (v Evidenčni list se navede, da kandidat še ni član društva Zveze SVS).

Cena za izdajo POROČILA je enaka kot cena za izdajo Izkaznice o starodobnem vozilu SVS in je odvisna od pridobljene kategorije vozila (A-1, B-2, C-3).

«Evidenčni list in prijava za pridobitev izkaznice za starodobno vozilo«, s katerim kandidat zaprosi za izdajo POROČILO, lahko pridobite tukaj:

Evidenčni_izkaznica_EP01_2017

Strokovni organizaciji, ki sta pooblaščeni za izvajanje ugotavljanja skladnosti vozil, s katerimi klub sodeluje, sta Avto Krka v Krškem in Novem mestu ter Pan Jan v Trebnjem.

Pridruži se nam zdaj,  pridobi Certifikat za starodobnika ali Potrdilo o statusu mladodobnika! Izpolni obrazec in ga pošlji: