Kategorija “mladodobnik” oz. youngtimer

Zveza SVS je na seji 28. maja 2020 sprejela nov Pravilnik o evidentiranju in ocenjevanju vozil, s katerim je uvedla novo kategorijo vozil in sicer kategorijo mladodobnega vozila – mladodobnika oz. z bolj znanim izrazom, končno smo dobili “youngtimerje”.

Youngtimer oz. mladodobnik je vozilo, izdelano pred več kot 20 in manj kot 30 leti, ohranjeno ter tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijo sestavo in obliko ter se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega potenciala te uporablja za vsakodnevne prevoze.

Ta vozila lahko po dosegu starosti 30 let pridobijo status starodobnega vozila.

Postopek evidentiranja in pridobitve statusa poteka enako kot pri starodobnih vozilih, namesto Izkaznice oz. takoimenovanega certifikata se izda Potrdilo SVS o mladodobniku.

Namen te kategorije in izdaje potrdil o mladodobniku je, da se ohranijo vozila v starosti 20-30 let, ki vse prevečkrat končajo na odpadih ali pa so prodana v eksotične države ali države zahodnega Balkana, kjer pa jim služijo še leta, premična dediščina v Sloveniji pa tako izgublja na svoji kvaliteti.

Eden od namenov evidentiranja teh vozil pa je tudi izdelava statističnih podatkov o vozilih in članih društev ter jih uporabiti za doseganje ciljev članstva v pogajanjih z državnimi organi in drugimi organizacijami – urejanje stroškov zavarovanja, cestnine, registracije itd.

Potrdilo SVS o mladodobniku velja 10 let oz. ko vozilo dopolni 30 let starosti.

Za izdajo potrdila kontaktirajte svojega tehničnega komisarja oz. nas kontaktirajte na dejan@sigas.si

 

Povezani članki

Dodajte komentar